Graafisen suunnittelun palvelut

Johdanto graafisen suunnittelun palveluihin

Tämä teksti sisältää yrityksemme tarjoamat graafisen suunnittelun palvelut. Graafista suunnittelua tehdään tällä hetkellä yhden naisen ja hänen visuaalisen viestinnän muotoilua Aallon yliopistossa opiskelevan harjoittelijan voimin. He ovat Hanna ja Pihla. Meiltä saat sekä vanhojen yritysilmeiden freesausta että aivan uutta lookkia nousevaa brändiäsi varten. Ensiksi avaamme sen, mitä palvelumme sisältävät. Tämän jälkeen kerromme, mitä palvelussa tapahtuu työtilauksen ensiaskelista sen luovuttamiseen asiakkaalle asti. Näin tiedät, mistä maksat ja voit myös paremmin vaikuttaa suunnitteluprosessiin ja valmiin tuotteen valmiiksi saamiseen.

 

 

Graafisen suunnittelun palvelut

Seuraavana listaus graafisen suunnittelun palveluistamme (perustuu jo tehtyihin töihin). Palvelut kustomoidaan asiakkaan tarpeen mukaisiksi, ja mikäli tarvitsemaasi palvelua ei löydy, ei se tarkoita ettemmekö voisi sitä tehdä, joten ota rohkeasti yhteyttä:
hanna@markkinoinninmuurahainen.fi tai soita +358 44 323 6600.

Palveluiden hinnaston löydät tästä.

 

Vanhan ilmeen freesaus/uudistaminen

Tässä päivitämme jo olemassa olevan yritysilmeesi nykypäivän mukaiseksi. Kyseessä voi olla yksinkertaisesti yritysilmeen värien freesausta tai jopa logon päivitystä. Yleisesti suosittelemme koko paketin päivittämistä logoa ja liikemerkkiä myöten, jotta uudesta yritysilmeestäsi tulee mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tämä on myös paketti niille, keiden yritykset on fuusioitumassa aivan uudeksi kokonaisuudeksi. Tällöin on hyvä katsoa läpi, mitä otetaan vanhasta mukaan uuteen ja mitä jätetään pois.

 

Yritysilmeen suunnittelu --> Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto on ns. ohjekirja siihen, millaiselta yrityksen ulkoinen mainonta, viestintä ja imago näyttää. Siihen on kasattu kaikki graafinen materiaali, joita yrityksessä käytetään; logo, liikemerkki, värit, typografia, esitepohjat, käyntikortit ja graafiset elementit yms. Ohjeistus sisältää myös kuva- ja tekstiohjeet, kuinka näitä elementtejä käytetään oikein. Ohjeistuksen tehtävä on luoda yhtenäinen, tunnistettava ja helposti monistettava ilme yritykselle/brändille. Työhömme voi kuulua jo olemassa olevien ohjeiden pakkaaminen yhdeksi selkeäksi ohjeistukseksi tai kokonaan uuden ohjeistuksen (yritysilmeen) luominen. Yksinkertaisin ohjeistus sisältää logon ja/tai liikemerkin, värit sekä typografian määritykset.

 

Logo- ja/tai liikemerkin suunnittelu

Logon ja liikemerkin erot voitte lukea graafisen suunnittelun sanastostamme täältä. Logo on tärkein ja näkyvin osa yritystä, joten siihen kannattaa panostaa. Liikemerkki toimii erittäin hyvänä lisänä ja tunnettuuden luojana. Logo ja liikemerkki tulee näkyä kaikissa yritykseen liittyvissä materiaaleissa; mainonnassa, viestinnässä, yrityksen omissa toimistomateriaaleissa ja jopa työntekijöiden vaatetuksessa sekä yrityksen tuotteissa ja oheistuotteissa. Logo ja liikemerkki edustavat yrityksen arvoja, tavoitteita sekä tuotteita ja palveluita.

 

Käyntikortit

Meiltä saat koko yrityksen henkilökunnalle, kuului siihen sitten yksi tai useampi henkilö, yrityksen imagon mukaiset käyntikortit. Käyntikortteja voi olla esim. perus henkilö-titteli-yhteystiedot -kortit sekä yrityksen oma kortti, joka voi sisältää yhteystietojen lisäksi myös laskutustiedot.

 

Esitteet

Esitteitä on monenlaisia. Yleisin on nelisivuinen, pystyn suorakaiteen muotoinen, jonka sivukoko on A5. Tämän lisäksi on olemassa myös haitarimallinen sekä kolmitaitteinen esite. Esitteen voi myös suunnitella vaakasuuntaiselle arkille. Esitteen suunnittelussa kannattaakin hieman irrotella ja kokeilla uutta. Niiden tehtävä on erottua, kertoa informatiivisesti yrityksestäsi, sisältää kuvia palveluista, tuotteista tai tilanteista sekä, mikä tärkeintä, sisältää yrityksesi yhteystiedot, idea, arvot ja tavoitteet. Esitteitä suunnitellaan eri käyttötarkoituksiin, joten esitteiden on sovelluttava näihin tarkoituksiin sopiviksi. Kaikkea on turha yrittääkään saada mahtumaan yhteen esitteeseen, eikä aivan kaikkea tarvitsekaan esitteeseen laittaa. Tässä yksinkertaisuus ja selkeys ovat niitä avainsanoja, jotta esitteestä tulee houkutteleva ja mielenkiintoa herättävä asiakkaan näkökulmasta.

 

Flyerit

(Tai niin kutsutut lentolehtiset.)
Pääideana on saada asiakas ymmärtämään yrityksen idea ja se mitä yritys haluaa viestittää mahdollisimman pienellä vaivalla. Tehtävänä on saada asiakkaan mielenkiinto heräämään, jotta tarkempi tutustuminen yritykseen voi alkaa. Flyerit voivat toimia itse yrityksen toimintatavan, arvojen tai tavoitteiden kuvaajana tai esim. uuden tuotteen tai palvelun esittelijänä. Iskulauseet, graafiset elementit ja värit ovat pelinappuloita, joilla saada asiakkaan mielenkiinto heräämään. Ja tietenkin flyerista on hyvä myös löytyä ne yrityksen yhteystiedot. Näitäkin saadaan erikokoisina ja jopa eri muotoisina!

 

Julistesuunnittelu

Julisteiden tehtävä on levittää informaatiota isosti. Julisteeseen kootaan yhden tapahtuman, idean, tuotteen tai palvelun esittely. Julistesuunnittelussa isoimmassa roolissa ovat kuvat, värit sekä graafisen elementit (muodot). Julisteet voivat toimia myös osana myymälän/toimitilan sisustusta ja ilmettä. Jos mielessäsi on tietynlaisen kuvan käyttäminen, meiltä löytyy myös kuvaaja (Pihla), jotta julisteesta tulee uniikki ja yritystäsi, tuotteitasi sekä palveluitasi parhaiten kuvaava.

 

Teippaukset

Teippaukset ovat oiva keino saada ikkuna- ja lasipinnat sekä esimerkiksi auton ulkopinta näyttäviksi. Ne voivat sisältää yrityksesi logon ja/tai liikemerkin lisäksi informaatiota tarjouksista, kampanjoista tai aukioloajoista. Isot väripinnat ja graafiset elementit toimivat tässä käyttötarkoituksessa parhaiten. Pienemmät teippaukset, kuten logon/liikemerkin teippaus esim. messuständin seinälle onnistuvat myös.

 

Lehti- ja digitaaliset mainokset

Bannerit, display/facebook/instagram -mainokset, painettavat lehtimainokset, giffit yms. Teemme tarkoitusta vastaavat mainokset tarvittavaan paino-/digimuotoon.

 

Banderollit, beach flagit ja kyltit

Näiden ensisijaisena tarkoituksena on herättää huomiota ja näkyä kauas. Tärkeintä on, että banderollin ja beach flagin näkyvin osa on yrityksen logolle/liikemerkille, jotta ihmiset osaavat suunnistaa oikeaan paikkaan. Tehtävänä on siis toimia houkuttimena sekä ihmisten ohjaajana haluttuun suuntaan (yrityksesi luokse). Kyltit toimivat myös ohjauksessa, näitä käytetään sekä tapahtumien, messujen sekä myymälöiden suunnittelussa (esim. info- ja wc -kyltit). Kyltit sijoitetaan yleensä kaikkien muiden elementtien yläpuolelle, jotta suunnistamisesta tulisi miellyttävää ja helppoa (suoraan verrannollinen asiakastyytyväisyyteen) esim. isojen markettien tuote- ja osasto -kyltit.

 

 

 

Työtilauksen eteneminen suunnittelijalta asiakkaalle

Seuraavaksi esittelemme työvaiheiden kulun työn annosta sen luovuttamiseen asiakkaalle. Hyvä kommunikaatio ja rehellinen ilmapiiri ovat avainasioita, jotta työn lopputuloksesta tulee onnistunut. Olemme siksi hyvin paljon yhteydessä asiakkaaseen niin puhelimitse kuin sähköpostitse työskentelyn eri vaiheissa.

 

Työ alkaa työn annolla ja tilannekatsauksella

Vanhan päivittämisessä uuteen homma alkaa katsastamalla nykytilanne, mitä kaivataan lisää ja mitä pois. Kokonaan uuden luomisessa pyrimme työn annon saatuamme olemaan pikimmiten yhteydessä asiakkaaseen antamalla arvio työhön kuluvasta ajasta (mitä aikasemmin olet meihin yhteydessä, sitä parempi tulee lopputuloksesta) sekä rahasta, mikäli tästä ei ole jo aiemmin sovittu. Työn luonteesta riippuen saatamme tarvita vielä yrityksen graafiseen ilmeeseen liittyviä tietoja ja materiaaleja, joista listaus löytyy tästä. Ripeiten pääsemme työn alkuun, kun asiakas heti työn annossa antaa meille kaikki työhön tarvittavat materiaalit ja tiedot ( tsekkaa asiakkaan checklist! ).

 

Ensimmäinen luonnos

Työannon jälkeen testaamme näkemystä ja suuntaviivoja lähettämällä asiakkaalle ensimmäisen luonnoksen. Tässä vaiheessa on ehdottoman tärkeää, että asiakas sanoo rehellisesti ja suoraan, mikä on päin mäntyä ja mikä on kuin hunajaa silmille. Ja uusia ideoita, niitä tulee kokoajan, joten niitä on hyvä myös antaa meille päin. Painotan kuitenkin, että asioiden vatvominen ja edestakaisin huopaaminen vain pidentää sekä työprosessia että hermopiuhoja (unohtamatta budjetin venymistä), joten myös meidän ammattitaitoomme ja näkemykseemme on luotettava. Eikä kaikkia ideoita ole tarkoitettu toteutettaviksi.

 

Hyvä ja toimiva kommunikaatio tekee työstä helpompaa ja nopeuttaa sitä

Kun olemme aloittaneet työsuhteen asiakkaamme kanssa, tarvitsemme häneltä ensimmäiseksi kommunikointikykyä. Mikään ei mene eteenpäin, ellemme saa vastauksia tai mielipiteitä luonnoksista, joita tulemme lähettämään työn eri vaiheissa. Tällä varmistamme, että asiakas (sinä) on tyytyväinen ja näkee reaaliajassa, miten työ edistyy. Ensinnäkin haluamme viestittää, ettemme ole unohtaneet sinua ja yritystäsi. Ymmärrämme kiireen, joten kaikkein parhain ja nopein tapa käydä läpi asioita on puhelimitse. Näin ideasta saadaan paremmin kiinni ja suunnittelija täällä päässä pääsee heti kokeilemaan muutoksia itse työhön.

 

Tapaamiset auttavat luottamuksen kasvattamisessa

Asiakkaan tapaaminen on myös tärkeä osa työprosessia. Näin asiakas näkee kuka tekee ja me näämme kelle teemme. Näin syntyy parempi ja vahvempi luottamusside asiakkaan ja suunnittelijan välille. Tapaamisia voidaan sopia useampiakin työn eri vaiheissa. Kasvotusten ideoiden ja mielipiteiden avaaminen tapahtuu myös paljon helpommin ja näin vältytään väärinymmärryksiltä.

 

Valmiin työn luovuttaminen asiakkaalle

Työtilauksen loppuvaiheessa, kun molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä työtulokseen tulee se vaihe, kun annamme työn eteenpäin suoraan painotalolle tai asiakkaalle, joka hoitaa työn itse eteenpäin. Tässä vaiheessa pidämme huolta, että työ on painokelpoisessa muodossa tai vaadittavissa digitaalisissa spekseissä. Tässä auttaa myös se, että asiakas antaa meille tiedon, mitä painotaloa aikovat käyttää, niin voimme varmistaa, että työ on tämän painotalon asetusten ja vaatimusten mukainen. Samaten, jos työ tulee digitaaliseen jakoon esimerkiksi kauppakeskuksen mainostauluihin.

Logo- ja liikemerkkisuunnittelussa (tai esim. ikonien ja graafisten elementtien suunnittelussa) luovutamme työn png-, pdf- ja tarvittavina vektoritiedostoina. Näin varmistamme uuden logon/liikemerkin sujuvamman käytön jatkossa.

 

 

Yhteenveto graafisista palveluista

Graafinen suunnittelu eli visuaalinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Graafinen suunnittelu auttaa viestin tulkitsemista visuaalisin keinoin. Sitä tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä. Markkinoinnin Muurahaisten tarjoamat graafisen suunnittelun palvelut ovat: yritysilmeen suunnittelu ja uudistaminen (graafinen ohjeisto), logo- ja liikemerkkisuunnittelu, paino- ja digimainokset, toimiston ja tuotteiden painomateriaalit (esim. käyntikortit ja tuotepaketit), julisteiden ja flyereiden suunnittelu, myymäläilme ja -mainonta (esim. teippaukset ja kyltit) sekä messu- ja tapahtumamainonta (esim. banderollit). Hyvä kommunikaatio ja rehellinen ilmapiiri ovat avainasioita asiakkaan ja suunnittelijan välisessä suhteessa. Olemme siksi hyvin paljon yhteydessä asiakkaaseen niin puhelimitse kuin sähköpostitse työskentelyn alkamisesta sen loppuun saattamiseen asti.

 

 

Kirjoittanut:

Hanna
Graafista suunnittelua työkseen tekevä muotoilun alan
sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija

hanna@markkinoinninmuurahainen.fi
p. 044 3236600