Graafinen ohjeistus brändin rakentamiseen

JOHDANTO GRAAFISEEN OHJEISTUKSEEN

Kaikki uudet tuttavuudet kätellään (näin meille on opetettu länsimaalaisessa kulttuurissa), tässä on siis minun kättelyni virtuaalisessa muodossa leveän hymyn kera. Olen Hanna, hauska tutustua! Olen aina pitänyt kirjoittamisesta ja joskus teinivuosinani pidinkin jonkinlaista blogia, mutta tunnen tämän olevan enemmän sitä jotain, mihin olen aina pyrkinyt.

Nyt tekstilläni on oikea asia ja tavoite! Asia koskee sinun yritystäsi ja miksi sillä on tärkeää olla graafinen ohjeistus. Tavoitteenani on saada sinut ymmärtämään ja sisäistämään tämän asian tärkeys ja hyötyarvo juuri sinun nousevalle brändillesi. Teksti sukeltaa myös yleisesti siihen, mitä graafinen suunnittelu on yritysmaailmassa, noin niinkuin pintaraapaisuna. Tästä alkaakin jatkumo, joka jatkaa aina yhä syvemmälle ja syvemmälle graafisen suunnittelun maailmaan. Mielenkiintoisintahan tässä kaikessa on se, että pääsen itse opiskelemaan asiaa samalla konkreettisemmin, sillä opiskeluaikani ammattikorkeakoulussa keskitin sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun opiskeluun. Mutta visuaalisuus on ollut aina läsnä. Graafinen ja tilasuunnittelu oli pitkätaideaineeni kuitenkin jo lukiossa, jonka kävin Savonlinnan Taidelukiossa (oi niitä aikoja!). Joten eiköhän tällä päästä hyvin alkuun, here we go!

GRAAFINEN OHJEISTUS ON OSA BRÄNDIN RAKENTAMISTA

Tunnen itseni useimmiten paasaajaksi, kun aloitan kertomaan, miten tärkeä osa yrityksen markkinoinnin rakentamista graafinen ohjeistus on. Joten, mikä on sen salaisuus ja miksi se kannattaa? Graafinen ohjeistus sisältää yrityksesi visuaalisen ilmeen. Sen miltä yrityksesi näyttää ulospäin, niin katukuvassa kuin sosiaalisessa mediassa. Tämä ulkonäkö on menestyneen ja tunnetun brändin luomisen kulmakivi. Kuvitellaanpa hetki, että yrityksesi on rakennus. Jokaisella rakennuksella on oltava perusta. Yrityksessäsi, tämä perusta koostuu eri kokoisista kulmakivistä, joista lähdetään rakentamaan isompaa kokonaisuutta; seiniä, kerroksia ja huoneita. Yksi näistä kulmakivistä kertoo millainen on rakennuksen eli yrityksesi ulkonäkö.

MITÄ YRITYKSEN ULKONÄKÖ KERTOO?

Ulkonäkö viestii ihmisille eri asioita, mutta ennen kaikkea se viestii sitä millainen jokin asia on. Tietyt värit ja muodot kertovat meille jo luonnostaan tiettyjä asioita, kuten hedelmän tai vihanneksen pilaantumisesta tai kypsyydestä. Näin ajateltuna kaikella elollisella on oma ohjeistuksensa siihen, miltä ne näyttävät missäkin tilanteessa. Luonnollisesti on siis määriteltävä myös yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi ulkonäkö, sillä toimiva ja elinvoimainen brändi on hengittävä ja ympäristönsä mukana muokkaantuva organismi. Ulkonäön on siis hyvä elää ja kertoa yrityksesi tarinaa seuraten ajan ilmiöitä ja samalla luoden niitä.

GRAAFISEN OHJEISTUKSEN TULEE VASTATA MIELIKUVIIN JA LUODA  NIITÄ

Näistä mielikuvista palaan konkreettiseen asiaan. Mitä graafisen ohjeistuksen kuuluu siis kertoa? Oikeastaan graafisen ohjeistuksen tulee juurikin vastata yrityksestäsi saatuihin mielikuviin tukien ja myös vahvistaen niitä. Jos yrityksesi pyrkii luomaan luotettavan, aistikkaan ja laadukkaan kuvan, mitä nämä sanat tuovat mieleesi väreinä, muotoina, kuvina, ääninä tai jopa hajuina? Näin lähdetään tutkimaan eri värien, muotojen, kuvien, äänien ja hajujen psykologisia ja kulttuurillisia merkityksiä ja mielikuvia, jotta löydetään juuri sinun yritystäsi parhaiten kuvaava ilme.

GRAAFINEN OHJEISTUS AUTTAA YHTENÄISEN YRITYSILMEEN LUOMISESSA

Tärkeintä yrityksesi ilmeessä on sen yhtenäisyys. Se luo tunnettuutta sekä herättää luottamusta. Käytännössä kuluttajan olisi hyvä yhdistää tietty ulkonäkö yritykseen pelkästään sen ilmeen perusteella. Tehdään ajatusleikki. Ihminen kuljetetaan sokkona jonkin liikkeen sisään. Vasta sisällä hän pääsee katsomaan ympärilleen ja se mitä hän näkee kertoo kaiken yrityksestä. Etenkin mikä yritys on kyseessä, onko se K-market, Espresso House vai DNA kaupan myymälä. Samoin jos yrityksesi on verkossa. Pelkästään nettisivuja katselemalla on hyvä tietää, mikä yritys on kyseessä. Jos asiakas on käynyt ensin kivijalkamyymälässänne ja myöhemmin haluaa tutustua yritykseenne paremmin etsimällä sen verkosta, tai toisinpäin, on ilmeiden yhtenäisyys ensiarvoisen tärkeää, että asiakas ylipäänsä tunnistaa eri lähteistä saadun kokemuksen samaksi yritykseksi. Tunnistamisen jäädessä epäselväksi luo se ristiriitaisen mielikuvan yrityksestäsi. Sama pätee kaikkeen materiaaliin, mitä yrityksesi tuottaa ulospäin.

Graafinen ohjeistus kertoo yrityksesi ilmeen. Tähän kuuluu yksinkertaisimmillaan logon/logojen, värien ja typografian, eli painotuotteiden graafisen suunnitelman, suunnittelu. Lisäksi ohjeistuksen tulee ohjeistaa havainnekuvin tai sanoin (molempi parempi) miten ja millaisissa tilainteissa mitäkin logoa, fonttia, väriä tai muotoa käytetään. Yrityksesi kasvaessa graafinen ohjeistuskin kasvaa. Sitä on siis päivitettävä, jotta ulkonäkö vastaisi aina ajanmukaista sisältöään.

MIHIN GRAAFISEN OHJEISTUKSEN SISÄLTÖ PERUSTUU?

Mietitäänpä hetkinen tätä sisältöä. Yrityksesi sisältää kaiken mitä yrityksesi on. Arvot, tuotteet, palvelut, visiot ja missiot rakentavat yrityksesi sisältöä ns. luonnetta ja sen kautta toimintatapaa. On tärkeää määritellä hyvin tarkkaan ja mahdollisimman loppuun millainen yritys on ja millaista palvelua tai millaisia tuotteita ja kenelle sitä tai niitä tuotetaan. Tähän sisältyy myös vahvuuksien ja heikkouksen sekä uhkien ja mahdollisuuksien määrittelemistä, mutta se on sitä peruskauraa. Se on sitä rakennuksen perustan kulmakiviä yhdistävää ainesta.

MITÄ GRAAFINEN SUUNNITTELU ON JA MIKÄ ON SEN TARKOITUS?

Tämä, mitä yrityksesi on ja mitä se haluaa viestittää ulospäin visuaalisin keinoin, on graafista suunnittelua. Graafinen suunnittelu pyrkii välittämään tietoa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja ottamaan samalla huomioon sekä taloudelliset että psykologiset seikat. Ja, jotta yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi kasvaisi tunnistettavaksi ja luotettavaksi brändiksi, on sen ilmeen oltava yhtenäinen ja vastattava sisältöään.

YHTEENVETO

Graafinen ohjeistus kertoo yrityksesi ilmeen. Tähän kuuluu yksinkertaisimmillaan logon, värien ja typografian, eli painotuotteiden graafisen suunnitelman, suunnittelu. Yrityksesi kasvaessa graafinen ohjeistuskin kasvaa, sillä toimiva ja elinvoimainen brändi on ympäristönsä ja aikansa mukana muokkaantuva organismi. Siksi sen ulkonäön on elettävä  ja kerrottava yrityksesi tarina seuraten ajan ilmiöitä ja samalla luoden niitä.

Kirjoittanut:
Hanna
Graafista suunnittelua työkseen tekevä muotoilun alan
sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija

hanna@markkinoinninmuurahainen.fi
p. 044 3236600