Digitaalisen markkinoinnin hyödyt

digitaalisen markkinoinnin hyödyt

Digitaalisen markkinoinnin hyödyistä puhuttaessa on pakko todeta ensin, että 93% suomalaisista käyttää internetiä, yli 80% suomalaisista omistaa älypuhelimen ja Facebookia käyttää aktiivisesti noin 2,5 miljoonaa suomalaista. Näiden lukujen ennustetaan vielä kasvavan voimakkaasti teknologian kehittymisen ja yleistymisen myötä. Maailma digitalisoituu siis kovaa vauhtia. Teknologia ja sosiaalinen media vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseemme. Ne ovat luoneet uusia sosiaalisia kanssakäymisen muotoja ja muuttaneet sitä, kuinka käyttäydymme kuluttajina. Ihmisten siirryttyä verkkoon yritysten tulisi seurata perässä. Miksi siis erityisesti pienten yritysten tulisi hyödyntää digitaalisia markkinoinnin keinoja? Tässä blogissa käsitellään tiiviisti digitaalisen markkinoinnin hyödyt jaettuna neljään osaan.

 

Mitattavat tulokset – Digitaalisen markkinoinnin hyödyt 1/4

Vaikka statistiikka saattaa vaikuttaa tylsältä, se auttaa ymmärtämään maailmaa. Numerot kertovat tuloksista, siitä missä ja miten ollaan onnistuttu. Yksi markkinoinnin perinteisten kanavien suurimpia ongelmia ovat olleet tulosten vaikea mitattavuus. Digitaalisen markkinoinnin etu on siinä, että kaikesta jää jälki. Analytiikkatyökalujen kautta saadaan dataa esimerkiksi siitä, että mistä ihmiset tulevat verkkosivuillesi tai ketkä esimerkiksi avasivat sähköpostisi. Datan käytölle on oltava silti suunnitelma, ennen kuin sitä voidaan kutsua analytiikaksi. Analytiikka ja raportointi on kuitenkin pitkälti automatisoitavissa, joten johtopäätösten tekeminen markkinointikampanjoiden optimoimiseksi ei vaadi raskaasti resursseja. Google Analytics ja Data Studio ovat mm. ilmaisia työkaluja hyvään datan hallintaan ja raportointiin.

 

Tehokas kohdentaminen – Digitaalisen markkinoinnin hyödyt 2/4

Mielestäni yksi suurimmista digitaalisen markkinoinnin hyödyistä on markkinoinnin tehokas kohdentaminen. Voit kohdentaa mainontasi muun muassa kiinnostusten kohteiden, demografisten ominaisuuksien, laitteen tai ajan ja paikan perusteella. Mainoksen näkevät vain ne ihmiset, jotka ovat oikeasti sinulle potentiaalisia asiakkaita eikä mainoksesi mene ’’hukkaan’’. Lisäksi digitaalisuus tarjoaa loistavan mahdollisuuden uudelleenmarkkinointiin ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta ole vielä päätyneet asiakkaaksesi, vaikka ovat osoittaneet kiinnostusta yritystäsi kohtaan. Markkinoinnin myyntisuppilo on monivaiheinen prosessi, joka vaatii usein useampia kontaktointeja. Digitaalisuus tarjoaa lukuisia tapoja tavoittaa juuri sinulle potentiaaliset asiakkaat.

 

Yhteys asiakkaisiin – Digitaalisen markkinoinnin hyödyt 3/4

Verkkosivuista on tullut normi. Yritysten oletetaan olevan verkossa. Kuten edellä jo mainitsin, digitaalisuus ja teknologia on muuttanut sitä, kuinka käyttäydymme kuluttajina. Ihmiset etsivät tietoa verkosta tuotteista ja palveluista ennen ostopäätöksen tekemistä. Jos et ole verkossa olet siis näille ihmisille näkymätön. Internet tarjoaa lisäksi loistavan alustan keskusteluun asiakkaiden kanssa esimerkiksi Facebookin kautta. Saat uuden tavan olla yhteydessä asiakkaisiin ja parantaa asiakaskokemusta sekä –tyytyväisyyttä.

 

Kustannustehokkuus – Digitaalisen markkinoinnin hyödyt 4/4

Viimeisenä digitaalisen markkinoinnin hyötynä haluan mainita sen kustannustehokkuuden. Erityisesti pienille yrityksille markkinoinnin korkeat kustannukset ovat markkinointiosaamisen ohella suurin este liiketoiminnan kasvattamiselle. Pienillä yrityksillä ja yrittäjillä harvoin on käytettävissään paljon rahaa markkinointiin. Digitaalisissa kanavissa sinulla on mahdollisuus maksaa vain klikkauksista eli maksat vain niistä asiakkaista, jotka päätyvät sivustollesi. Suhteellisen alhaisten kustannusten vuoksi pienilläkin yrityksillä on mahdollisuus siis tavoittaa suuri määrä juuri niitä oikeita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita tuotteestasi tai palvelustasi.  Facebookin ja Googlen kautta voi tavoittaa sadoilla eurolla jo kymmeniä tuhansia ihmistä. Lue lisää Googlen hakusanamainonnasta.

Tulee kuitenkin muistaa, että digitaalisen markkinoinnin keinot eivät syrjäytä perinteistä markkinointia vaan ne tukevat toisiaan. Markkinoinnin ytimenä on edelleen se, että tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja luodaan asiakkaille arvoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen/palvelun ja asiakaskokemuksen tulee olla kunnossa. Digitaalisen markkinoinnin tehtävänä on tuoda potentiaaliset asiakkaat yrityksen luokse, muuttaa heidät maksaviksi asiakkaiksi ja maksimoida niiden asiakasarvo.

 

Tekstin on kirjoittanut Matias, Markkinoinnin muurahainen